DIRECTOR`S SHOWREEL

Director´s showreel

Commercial - Den Nationale Scene - 2016

ELYSIUM – Hanne Vatnøy - Music video - 2016

Campingliv / Camping with Ada - Short film - 14 min. 2016. Please send me a mail for password

HÅTT / HOT - Short film - 7 min - 2015.

Commercial - Grevstad & Tvedt - 2016

Bodies - FARAO - Music video - 2015

Commercial - Slåtthaug (High school) - 2015

ZGSOM – Sandra Kolstad - Music video - 2014

Teaser Sandra Kolstad

Høstreise / The last song - Short film - 11 min - 2012

Teaser Høstreise

Far from ready yet  - Heidi Goodbye - Music video - 2013

Fight girl - Short film - 3 min - 2013

Skissefjellet - Norsk tiger - Music video - 2013

Større enn meg selv / Larger then oneself - Documentary - 2013

Director´s showreel

Commercial - Den Nationale Scene - 2016

ELYSIUM – Hanne Vatnøy - Music video - 2016

Campingliv / Camping with Ada - Short film - 14 min - 2016. Please send me a mail for password

HÅTT / HOT- Short film - 7 min - 2015.

Commercial - Grevstad & Tvedt - 2016

Bodies - FARAO - Music video - 2015

Commercial - Slåtthaug (High school) - 2015

ZGSOM – Sandra Kolstad - Music video - 2014

Teaser Sandra Kolstad

Høstreise / The last song - Short film - 11 min - 2012

Teaser Høstreise

Far from ready yet  - Heidi Goodbye - Music video - 2013

Fight girl - Short film - 3 min - 2013

Skissefjellet - Norsk tiger - Music video - 2013

Større enn meg selv / Larger then oneself - Documentary - 2013